Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  neopren kauczuk syntetyczny chloroprenowy, niepalny, trwalszy od naturalnego i odporniejszy na oleje i rozpuszczalniki.
 

Etym. - amer. nazwa handl. (Du Pont, od 1931 r.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku