Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  katastrofa doniosłe, zazw. nagłe, wydarzenie przynoszące tragiczne skutki; nieszczęście, klęska; lit. wydarzenie kończące i rozwiązujące akcję sztuki, zwł. tragedii, ale także powieści a. opowiadania (por. dénouement).
  katastrofizm pesymizm, czarnowidztwo wynikające z przekonania o nieuchronności katastrofy.
  katastrofista.
 

Etym. - gr. katastrophē 'przewrót'; zob. kata-; strofa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku