Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sonet 14-wierszowy, rymowany, liryczny utwór poetycki, pochodzenia wł. (Dante, Petrarka), złożony z 2 strof czterowierszowych (zazw. opisowych) i 2 strof trzywierszowych (zazw. refleksyjnych).
 

Etym. - wł. sonetto 'jw.' ze st.prowans. sonet 'piosenka' od son 'pieśń; dźwięk' z łac. sonus 'dźwięk'; por. supersoniczny; unisono.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player