Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mazut chem. gęsta ciecz oleista pozostająca po destylacji ropy naftowej, stosowana jako paliwo kotłowe, surowiec do produkcji smarów a. (po krakowaniu) benzyny i lekkich olejów napędowych.
 

Etym. - ros. 'jw.' z tur., z arab. machzulat 'odpadki'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku