Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  protekcja poparcie, pomoc, opieka osoby wpływowej; por. faworytyzm.
  protekcjonizm gospodarczy - polityka ochrony przemysłu krajowego przed konkurencją zagraniczną przez wysokie (protekcyjne) cła przywozowe i premie eksportowe; por. liberalizm.
  protektor opiekun, obrońca.
  protekcjonalny lekceważąco, wyniośle pobłażliwy.
  protektorat opieka, zwł. honorowa, nad jakimś przedsięwzięciem; (p. kolonialny) forma zależności narzucona przez państwo imperialistyczne krajowi zależnemu; kraj a. terytorium w ten sposób zależne.
  protegować popierać (kogo).
 

Etym. - późn.łac. protectio 'obrona' i protector 'obrońca' od łac. protegere 'osłaniać; chronić'; zob. pro- 1; tegere 'przykrywać; chronić'; por. toga.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku