Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  suspensa kara kośc. powodująca zawieszenie suspendowanego duchownego w czynnościach; zob. cenzura.
  suspensywne veto - prawn. veto (zazw. głowy państwa), które sprawia, że uchwała parlamentu ulega zawieszeniu do czasu jej ponownego rozważenia, a następnie, jeśli przechodzi zwykłą większością głosów, staje się już prawomocna.
  suspensja chem. zawiesina; lit. chwyt retoryczny a. narracyjny polegający na umyślnym opóźnianiu wypowiedzi (informacji) przez wtręty, dygresje, uściślenia itp. a. na opóźnianiu (retardacji) toku akcji opowieści lub przerwaniu jej, aby wzmóc napięcie słuchacza, czytelnika a. widza.
  suspensorium med., podpaska mosznowa, woreczek elastyczny zawieszony na pasku.
 

Etym. - śrdw.łac. suspensivus 'zawieszający' z łac. suspensus p.p. od suspendere 'zawieszać'; sus- zob. sub-; pendere zob. stypendium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku