Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  binda zwięz introligatorski, pasy poprzeczne na grzbiecie książki, łączące ją dawn. z oprawą, których śladami w kształcie karbów ozdabia się dziś grzbiet książki; przest. opaska na wąsy (do utrwalania ich kształtu); przepaska kobieca na głowę (XVIII w.).
 

Etym. - nm. Binde 'opaska; krawat' od binden 'wiązać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku