Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

jam session [dżäm seszn] prywatne spotkanie muzyków jazzowych w celu wspólnych improwizacji jazzowych dla własnej przyjemności.
 

Etym. - ang. 'jw.'; jam 'zatkanie się; unieruchomienie się (na całą noc dla muzykowania)'; session 'posiedzenie; sesja' z łac. sessio, zob. sesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku