Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dykcja wymowa, sposób wymawiania wyrazów.
  dykcjonarz dawn. słownik, leksykon, encyklopedia, zasób słów.
 

Etym. - śrdw.łac. dictionarium 'słownik' od późn.łac. dictio 'słowo' z łac. 'wysłowienie (mówcy publicznego)' od dictus, zob. dictum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku