Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  enuncjacja wypowiedź, oświadczenie, zwł. rządowe; deklaracja, obwieszczenie.
 

Etym. - łac. enuntiatio 'zawiadomienie' z enuntiare 'oświadczać'; e- zob. eks-; nuntiare, zob. nuncjatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku