Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  renowacja odnowienie, odświeżenie, restauracja.
 

Etym. - łac. renovatio 'jw.' od renovare 'odnawiać'; zob. re-; novare 'zmieniać; poprawiać' od novus zob. nowator.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku