Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  MIKRO- w złożeniach: mały, drobny (por. makro-); powiększający, potęgujący, zwielokrotniający (w nazwach przyrządów); (u) milionowa część jednostki podstawowej; mikroskopowy; widzialny tylko pod mikroskopem; nienormalnie mały; dotyczący b. nikłych ilości materii; drobnoziarnisty; dotyczący niewielkiej powierzchni kraju; odnoszący się do mikrofot. a. mikrofilmu.
 

Etym. - gr. mikrós 'mały, krótki'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku