Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prokura zastępstwo; pełnomocnictwo handl. a. bankowe o szerokim zakresie; por. per procura.
  prokurent pełnomocnik handl. a. bankowy.
  prokurator prawn. oskarżyciel publ.
  prokurować zob. sprokurować.
 

Etym. - śrdw.łac. procura 'zastępstwo' i łac. procurator 'pełnomocnik; urzędnik cesarski zarządzający sprawami podatków, posiadłości, budowli, kopalni itd.' od procurare 'zawiadywać czym; mieć staranie o co'; pro- 'dla' por. pro- 2; curare, zob. kuracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku