Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  arystokracja możnowładztwo; magnateria, wysoka szlachta rodowa; najwyższa warstwa społ. w ustroju niewolniczym i feud., wyróżniona dziedzicznymi tytułami i przywilejami.
  arystokratyczny magnacki, wielkopański; przen. wyniosły, pański, pyszny; wytworny.
  arystokrata.
 

Etym. - gr. aristokratía 'władza najlepszych'; áristos 'najlepszy'; zob. -kracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku