Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  remuneracja przest. wynagrodzenie wyrównawcze, rekompensata pieniężna.
 

Etym. - łac. remuneratio 'wynagrodzenie'; zob. re-; munus dpn. muneris 'obowiązek; urząd; służba; podarunek'; por. municipium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku