Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sentencja maksyma, aforyzm; prawn. część zasadnicza orzeczenia sąd., wyroku.
  sentyment uczucie; przywiązanie, skłonność, miłość.
  sentencjonalny aforystyczny; obfitujący w "złote myśli".
  sentymentalizm kierunek lit. europ. 2. poł. XVIII w., wyrażający się w kulcie uczuć, które przeciwstawiał konwenansom klasycyzmu i racjonalistycznym tendencjom oświecenia; uczuciowość, czułostkowość, ckliwość.
 

Etym. - fr. sentimentalisme 'uczuciowość; sentymentalizm' (z sentiment '(u)czucie; sentyment; poczucie; mniemanie') i łac. sententia 'czucie; opinia; osąd; maksyma' od sentire, zob. sens; por. asenterunek.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku