Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dywersyfikacja ekon. rozgałęzienie, urozmaicenie produkcji, rozszerzanie jej na różnorakie, odległe od siebie dziedziny, zwł. po to, aby straty poniesione w jednej móc wyrównywać zyskami osiągniętymi w innej branży.
 

Etym. - śrdw.łac. diversificare 'urozmaicać' od łac. divertere 'odwracać; odejść'; zob. di-; vertere zob. wersja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku