Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fenol hydroksybenzen, kwas karbolowy; pop. karbol.
 

Etym. - zob. fen(o)- 2; łac. ol(eum) 'olej'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku