Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mesjanizm wiara w przyjście Mesjasza; ruch ideologiczny a. system idei, wg których zbawienie ludzkości (a. wyzwolenie religijne czy polit. narodu) nastąpi po przyjściu Mesjasza; mistyczna wiara w posłannictwo własnego narodu, wybranego przez Boga do wypełnienia zbawczej misji.
  Mesjasz oczekiwany odkupiciel, zbawiciel, pomazaniec boży (zwł. przepowiadany przez proroków St. Testamentu; Chrystus).
 

Etym. - gr. Messías od aram. Měszichā, hebr. Māszīach 'pomazaniec; Mesjasz'; por. antychryst.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku