Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  patent (dokument nadający prawo wyłącznego korzystania z wynalazku na określony czas, w sposób przemysłowy i handl.; przest. dokument uprawniający do prowadzenia zakładu przemysł. a. handl. lub do wykonywania pewnych zawodów; żegl. dokument nominacyjny (kapitański, retmański itp.); dawn. dyplom nauk. a. zawodowy.
 

Etym. - łac. patens dpn. patentis 'otwarty; jawny' z p.pr. od patēre 'być otwartym, widocznym, dostępnym'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku