Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  parazytologia biol. nauka zajmująca się badaniem pasożytów i ogólnymi zagadnieniami parazytyzmu (pasożytnictwa); por. symbioza.
 

Etym. - gr. parásitos 'współbiesiadnik; pieczeniarz'; zob. para-; sitos 'zboże; chleb; jadło'; zob. -logia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku