Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  abiudykacja prawn. decyzja sąd. odmawiająca przyznania praw własności.
  abiuracja publiczne wyparcie się swoich dotychczasowych zapatrywań.
 

Etym. - zob. ab-; łac. abiudicare 'odsądzić; odjąć wyrokiem sąd.' od iudicare, zob. judykatura; łac. abiurare 'odprzysięgać się, wypierać się' od iurare, zob. jury.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku