Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  repulsja psych. odraza, awersja, abominacja, wstręt.
  repulsywny psych. wzbudzający odrazę, odpychający.
 

Etym. - śrdw.łac. repulsio 'odpychanie' z późn.łac. 'zbijanie (twierdzenia)' od łac. repellere 'odrzucać'; zob. re-; pellere, zob. puls.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku