Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rekapitulacja streszczenie, zwięzłe powtórzenie treści; zestawienie zdarzeń, faktów, wyłożonych, wypowiedzianych myśli; biol. regularne powtarzanie się cech przodków w pokoleniach potomnych.
 

Etym. - późn.łac. recapitulatio 'podsumowanie' z recapitulare 'podsumowywać'; zob. re-; capitulum 'rozdział książki', łac. zdrobn. od caput, zob. kapitaliki.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku