Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mariasz dawna gra w karty; mariaż w kartach (król i dama tegoż koloru w ręku).
  mariaż żart., iron. poślubienie kogo; małżeństwo; mariasz (w kartach).
 

Etym. - fr. mariage 'małżeństwo; wesele; jw.' od marier 'poślubić; skojarzyć' z łac. maritare 'żenić; wydać za mąż' od maritus 'małżonek'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku