Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konwergencja zbieżność; biol. podobieństwo cech u organizmów z różnych grup systematycznych, wynikające nie z pokrewieństwa, lecz z przystosowania się do podobnych warunków życia; podobieństwo wytworów kulturalnych, powstałych niezależnie od siebie u różnych ludów.
  konwergencyjne myślenie psychol. proces myślowy, w którym następuje gromadzenie faktów i organizowanie ich w porządku log. i we właściwej kolejności; por. dywergencyjne myślenie.
 

Etym. - śrdw.łac. convergere 'zbierać się'; zob. kom-; łac. vergere 'nachylać się; zginać się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku