Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bodhisattwa w buddyzmie - istota, która, kierowana współczuciem, aby ratować innych, powstrzymuje się od osiągnięcia nirwany; przyszły Budda, zwł. czczony jako bóstwo przez buddystów mahajańskich.
 

Etym. - sanskr. 'którego istotą jest oświecenie'; bodhi 'oświecenie'; sattwa 'istota; esencja' od sa(n)t 'istniejący; prawdziwy; dobry'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku