Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  suhak antylopa pustorożna (samice bezrożne) stepów Zawołża i Kazachstanu, licznie występująca w przedhist. Europie, jeszcze do XVIII w. na Ukrainie, zagrożona wytępieniem, od 1920 r. objęta skuteczną ochroną na terenach byłego ZSRR.
 

Etym. - tur. sukag 'jw.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku