Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  korozja zmiany na powierzchni ciał stałych (np. skał, metali), wskutek (elektro)chemicznego działania środowiska (np. atmosfery, wody, roztworów elektrolitu).
  korozyjny.
 

Etym. - późn.łac. corosio 'gryzienie' z łac. corrodere 'rozgryzać'; cor- zob. kom-; rodere, zob. erozja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku