Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bolszewik komunista, leninista; hist. zwolennik leninowskiego, rewolucyjnego kierunku socjaldemokracji ros.
  bolszewizm leninizm, marksizm okresu imperializmu i rewolucji proletariackiej.
 

Etym. - ros. 'jw.' Nazwa powstała na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w 1903 r., w związku z rozłamem na większość (ros. bolszinstwó) i mniejszość (zob. mienszewik).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku