Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tużurek długa czarna marynarka wizytowa, rodzaj surduta (przełom XIX i XX w.).
 

Etym. - fr. tout jour 'każdy dzień'; tout 'każdy, wszelki; cały; wszystek' z łac. totus, zob. totalny (por. surdut); jour, zob. żurnal.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku