Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  minnesängerzy [wym. ...zenge...], minnesingerzy, piewcy miłości i piękna, arystokratyczni nm. poeci liryczni i muzycy XII-XIV w., którzy wykonywali sami swe ballady i pieśni, tworzone pod wpływem trubadurów fr.
 

Etym. - śr.g.nm. minnesenge (-singer) l.poj. 'jw.'; minne 'miłość'; senger (singer) 'śpiewak' od sanc 'pieśń'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku