Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

e pluribus unum łac., jedno uczynione z wielu, zwł. rząd narodowy utworzony przez zjednoczenie wielu stanów (napis na pieczęci i na wielu monetach USA).
 

Etym. - z poematu łac. Moretum (w. 104), przypisywnego Wergiliuszowi (opis zlewania się wielu kolorów w jeden); por. św. Augustyn (Wyznania, 4, 8, 13); zaproponowane 10 VIII 1776 jako motto pieczęci USA przez komitet złożony z Beniamina Franklina, Johna Adamsa i Tomasza Jeffersona, przyjęte 20 VI 1782.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku