Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polichlorek winylu termoplastyczne tworzywo sztuczne otrzymywane przez polimeryzację emulsyjną a. perełkową chlorku winylu (np. igelit, koreseal, mipolam, winidur).
 

Etym. - zob. poli-; chlor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku