Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fronton archit. przyczółek, szczyt, trójkątne a. półokrągłe zwieńczenie fasady budowli, ryzalitu, portyku, portalu, okna itp. (por. tympanon); sport. kort a. budynek do baskijskiej gry jai alai.
 

Etym. - hiszp. 'archit. szczyt; kort' i fr. 'jw.' (z wł. frontone 'jw.' od fronte 'przód; front; czoło') z łac. frons dpn. frontis 'czoło'; por. afront; efronteria; frontispis; konfrontacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku