Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fowizm postimpresjonistyczny kolorystyczny kierunek w malarstwie fr., 1899-1907 (równoległy do nm. ekspresjonizmu), stosujący nasyconą światłem plamę barwną w kompozycji płaskiej, ostre kontrasty, czarne kontury.
 

Etym. - zbiorowa wystawa prac w Salonie jesiennym 1905 w Paryżu została nazwana przez krytyków: cage des fauves 'klatką dzikich bestii', stąd fauvisme, 'fowizm'; (bêtes) fauves 'zwierzyna płowa (jelenie, sarny); dzikie zwierzęta' od fauve 'płowy'; cage 'klatka' z łac. cavea 'jama; jp.' od cavus, zob. kawerna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku