Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  MEGA- w złożeniach: duży, wielki; wyższego rzędu; (nienormalnie) powiększony; mający określoną część wielkich rozmiarów; dający się rozróżnić a. zidentyfikować bez użycia mikroskopu; (M) milion jednostek podstawowych.
  megality przedhist. budowle kamienne stawiane bez zaprawy, zwł. grobowe i sakralne.
  megaron staroż. w pałacach mykeńskich reprezentacyjny, prostokątny budynek o jednym pomieszczeniu z wejściem na krótszej ścianie, podstawowa forma planu świątyni gr. i pomieszczeń dla mężczyzn w domu gr.
  megalopolis st.gr. określenie 'wielkiego miasta' wskrzeszone w 1957 przez Jeana Gottmanna na oznaczenie amer. kompleksu miejskiego rozciągającego się od Waszyngtonu D.C. do Bostonu; rozszerz. olbrzymia konurbacja utworzona przez łańcuch aglomeracji miejskich; zob. Bosnywash.
  megafon obudowany zespół głośników o dużej sile dźwięku; por. gigantofon.
  MEGAL(O)- w złożeniach: wielki; olbrzymi; wspaniały; imponujący; powiększający; med. nienormalnie duży.
  megalomania mania wielkości; przesadne wyobrażenie o własnej wartości.
 

Etym. - gr. mégaron 'jw.' od mégas dpn. megálou 'wielki'; zob. -lit-; -mania.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku