Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hedonizm filoz. doktryna etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz) za cel i najwyższe dobro człowieka, za główny motyw działania, a uniknięcie przykrości (bólu) za warunek szczęścia; por. utylitarny.
  hedonista.
 

Etym. - gr. hēdonē 'przyjemność; rozkosz'. Staroż. doktryna cyrenaików (Arystyp z Cyreny ok. 435-350 p.n.e.); por. epikureizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku