Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  archipelag grupa wysp.
  architektura dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń dla zaspokojenia potrzeb człowieka; nauka i sztuka projektowania i wznoszenia budowli; architektonika.
  architraw epistyl, główna belka; w archit. antycznej najniższa część belkowania spoczywająca na kolumnach, Tabl. 27.
  architektonika konstrukcja, układ, kompozycja dzieła plast.
  architektoniczna bariera (1963) cecha budynku a. innej konstrukcji, która utrudnia a. uniemożliwia dostęp do niej lub właściwy z niej użytek osobom upośledzonym fizycznie.
 

Etym. - gr. archi-, zob. archi-; gr. pélagos, zob. pelagial; architéktōn 'kierownik budowy; majster budowniczy', zob. tektonika; wł. architrave 'architraw'; trave 'belka' z łac. trabs dpn. trabis 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku