Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kadr pole widzenia kamery film. a. TV; klatka taśmy film.; skomponowany plastycznie (skadrowany) obraz filmowy, najmniejsza pod względem kompozycji plast. cząstka filmu.
  kadra podstawowy zespół wykwalifikowanych, aktywnych pracowników instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji, działu pracy, wojsk. zawodowych (pod)oficerów; (k. narodowa) zespół sportowców, z którego wybiera się reprezentację państwa.
 

Etym. - fr. cade 'rama; zarys (działa); kadra; châssis' z wł. quadro 'kwadrat; obraz; rama' z łac. quadrum 'czworokąt; kwadrat'; por. kwadra.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku