Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

on call [wym. on ko:l] (kredyt bankowy) do odwołania, do zwrotu na każde żądanie, bez wypowiedzenia.
 

Etym. - ang. 'do użytku; do dyspozycji; na zawołanie; jw.'; on 'na'; call 'wołanie; wezwanie; apel; wizyta'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku