Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Eliasza płaszcz - objęcie po kimś urzędu, stanowiska; przekazanie komuś swojej funkcji, swego urzędu.
 

Etym. - wg Biblii (3. Ks. król., 19, 19); prorok Eliasz, powołując Elizeusza na swoje miejsce, zarzuca nań swój płaszcz.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku