Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pańca-śila sanskr. 'pięć nakazów moralnych', w buddyzmie tradycyjna lista nakazów moralnych obowiązująca osoby świeckie, zabraniająca zabójstwa, kradzieży, nieobyczajnych stosunków płciowych, kłamstwa i picia napojów odurzających. Dla nowicjuszy zakonnych i laickich wyznawców surowszego reżymu istnieje 5 dodatkowych nakazów: nie jadać po południu, nie brać udziału w zabawach, nie używać girland, perfum i maści, nie spoczywać na miękkich łożach i fotelach, nie przyjmować (dla siebie) srebra ani złota (razem jst to daśa-śila 'dziesięć nakazów moralnych'). W 1954 premier Indii Jawaharlal Nehru i premier ChRL Czou En-laj przyjęli Pięć Zasad (Pańca Śila) polityki międzynarodowej odwołujących się w nazwie i w duchu do tradycji buddyjskiej: niemieszanie się w sprawy wewn. innych państw, wzajemny szacunek dla integralności terytorialnej i suwerenności, nieagresja, wzajemna pomoc i pokojowe współistnienie. W rok później zasady te przyjęli uczestnicy konferencji w Bandungu.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player