Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Adam 1. zwł. w wyrażeniu: stary (praojciec) Adam - natura ludzka nie dająca się zmienić, ani poprawić. 2. o meblach w późnym XVIII-wiecznym stylu ang. przypominającym sheraton (zob.), jednak z większą skłonnością do linii prostych i do powierzchni inkrustowanych, intarsjowanych i malowanych; odmiana ang. klasycyzmu w archit. późnego XVIII i początku XIX w.
 

Etym. - 1. zob. adamici; por. List św. Pawła do Rzymian 6,6, do Efezjan 4,22-24, do Kolosan 3,9-10. 2. od nazwiska szkoc. architektów Roberta (1728-92) i Jamesa (zm. 1794) Adamów, twórców tego stylu.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku