Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekstraordynaryjny dawn. nadzwyczajny, wyjątkowy.
 

Etym. - łac. extraordinarius 'niezwykły' od extra ordinem 'poza (zwykłym) porządkiem'; zob. ekstra-; ordo, zob. ordynacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku