Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Tercom skomputeryzowany system nawigacyjny sterujący pociskiem cruise na całym torze lotu.
 

Etym. - ang. akronim słów: terrain contour matching 'stosowanie się do konturu (profilu powierzchni) terenu'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku