Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekloga drobny utwór poet. o charakterze sielanki pasterskiej; pastorałka, idylla, bukolika, skotopaska; część justyniańskich zbiorów prawa rz., w przeróbce gr. (726 r.).
 

Etym. - łac. ecloga 'wybór; dobór' z gr. eklogē 'jp.' od eklégein, zob. eklektyzm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku