Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  teoretyk osoba zajmująca się teorią (jakiejś dziedziny wiedzy).
  teoretyzowanie pop. dowodzenie w sposób czysto teoretyczny, abstrakcyjny, ogólny, oderwany od praktyki, konkretu, realiów, rzeczywistego życia.
  teoria w nauce - zbiór praw, definicji i hipotez rzeczowo i logicznie powiązanych w całość; wiedza tłumacząca jakąś dziedzinę zjawisk, w odróżnieniu od praktyki, z którą jednak pozostaje w związku.
 

Etym. - gr. theōrētikós 'oglądający; kontemplacyjny; spekulatywny' i theōría 'oglądanie; kontemplacja; rozważanie; teoria' od theōreín 'przyglądać się; kontemplować; rozważać' z thēa, zob. teatralia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku