Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  impertynencja niegrzeczność, arogancja, zuchwalstwo, grubiaństwo; zniewaga, obelga.
  impertynent zuchwalec, grubianin, arogant.
 

Etym. - późn.łac. impertinens 'nie należący (do rzeczy); nieodpowiedni'; im- zob. in- 1; pertinens p.pr. od pertinēre 'dosięgać; dotyczyć'; zob. per-; tenēre, zob. tenuta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku