Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pryz zdobycz woj., łup woj. skonfiskowany na statku mor.; kontrabanda woj.
 

Etym. - fr. prise 'zdobycie; jw.' od prendre 'brać' z łac. pre(he)ndere, zob. repryza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku